Học tốt GDCD 9 - Cô Trang Daisy

  Mục lục bài giảng
  • Ý nghĩa của lí tưởng sống
  • Lí tưởng cao đẹp của thanh niên ngày nay
Nhấn để bật tiếng
X

CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH CÁC PHẨM CHẤT

Bài 13: Lí tưởng sống của thanh niên (tiết 2)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 135

Bài giảng tiếp tục hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung về lí tưởng sống của thanh niên

Chưa có thông báo nào