Học tốt GDCD 9 - Cô Trang Daisy

  Mục lục bài giảng
  • Ý nghĩa của lí tưởng sống
  • Lí tưởng cao đẹp của thanh niên ngày nay
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH CÁC PHẨM CHẤT

Bài 13: Lí tưởng sống của thanh niên (tiết 2)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 97

Bài giảng tiếp tục hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung về lí tưởng sống của thanh niên

Chưa có thông báo nào