Học tốt GDCD 9 - Cô Trang Daisy

  Mục lục bài giảng
  • Đặt vấn đề
  • Nội dung bài học
  • Củng cố bài học
Nhấn để bật tiếng
X

CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH CÁC PHẨM CHẤT

Bài 9: Năng động, sáng tạo (tiết 1)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 211

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung của kiến thức của bài Năng động sáng tạo

Chưa có thông báo nào