Nâng cao Toán 4

Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 3. DÃY SỐ TỰ NHIÊN THEO QUY LUẬT

Bài 01. Dãy số tự nhiên theo quy luật (Tiết 1)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 446

- GV đính chính video bài giảng.

Clip Bài 1 (2:30): Dãy số 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 43
Sửa thành: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34

Chưa có thông báo nào