Nâng cao Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN

Bài 01. Tính nhanh.

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 665


Thầy đính chính bài 1c: 4000 - 4000 thành 4000 + 4000.

Chưa có thông báo nào