Nâng cao Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN

Bài 01. Tính nhanh.

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 750


Thầy đính chính bài 1c: 4000 - 4000 thành 4000 + 4000.

Chưa có thông báo nào