Nâng cao Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1, 2
  • Bài 3, 4
  • Bài 5, 6
  • Bài 7, 8, 9
  • Bài 10, 11
  • Bài 12, 13
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 11. TỈ SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

Bài 04. Bài toán tỉ lệ nghịch

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 179

Chưa có thông báo nào