Nâng cao Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1, 2
  • Bài 3, 4
  • Bài 5, 6
  • Bài 7, 8, 9
  • Bài 10, 11
  • Bài 12, 13
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 11. TỈ SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

Bài 04. Bài toán tỉ lệ nghịch

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 148

Chưa có thông báo nào