Nâng cao Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 6. BÀI TOÁN TỔNG - HIỆU

Bài 02. Bài toán tìm hai số khi biết tổng nhưng ẩn hiệu (phần 2)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 364

GV đính chính video bài giảng:

Clip Bài 2 (1:15): (52 + 32) : 2 = (41 tuổi)
Sửa thành: (52 + 32) : 2 = 42 (tuổi)

Chưa có thông báo nào