Nâng cao Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
  • So sánh với phân số trung gian
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 8. PHÂN SỐ

Bài 01. Các phương pháp so sánh phân số (P1)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 382

Chưa có thông báo nào