Nâng cao Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
  • So sánh với phân số trung gian
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 8. PHÂN SỐ

Bài 01. Các phương pháp so sánh phân số (P1)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 461

Chưa có thông báo nào