Nâng cao Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1, 2
  • Bài 3, 4, 5
  • Bài 6, 7
  • Bài 8, 9, 10
  • Bài 11,12,13
  • Bài 14, 15,16
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 7. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO MỘT SỐ

Bài 01. Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5.

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 343

Chưa có thông báo nào