Nâng cao Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1 + 2 + 3
  • Bài 4 + 5
  • Bài 6 + 7
  • Bài 8 + 9
  • Bài 10 + 11
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN

Bài 04. Giải toán có lời văn.

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 151

Chưa có thông báo nào