Nâng cao Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 11. TỈ SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

Bài 01. Bài toán Tổng - Tỉ; Hiệu - Tỉ (P1)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 583

Chưa có thông báo nào