Nâng cao Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết cần nhớ
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 6. BÀI TOÁN TỔNG - HIỆU

Bài 01. Bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu (phần 1)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 523

Chưa có thông báo nào