Nâng cao Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Bài 5
  • Bài 6
  • Bài 7
  • Bài 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 6. BÀI TOÁN TỔNG - HIỆU

Bài 03. Bài toán tìm hai số khi biết hiệu nhưng ẩn tổng (phần 1)

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 294

Chưa có thông báo nào