Nâng cao Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 9. CÁC PHÉP TOÁN VỚI PHÂN SỐ

Bài 03. Tìm số còn thiếu trong biểu thức phân số.

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 275

Chưa có thông báo nào