Nâng cao Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • So sánh với một số tự nhiên
  • So sánh phần bù
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 8. PHÂN SỐ

Bài 01. Các phương pháp so sánh phân số (P1) (tiếp)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 349

Chưa có thông báo nào