Nâng cao Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ mở đầu
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 1. SỐ TỰ NHIÊN

Bài 02. Bài toán liên quan đến tìm các số thỏa mãn điều kiện cho trước.

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 1.543


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Tìm số các số thỏa mãn điều kiện cho trước.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào