Nâng cao Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết cần nhớ
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 3. DÃY SỐ TỰ NHIÊN THEO QUY LUẬT

Bài 02. Dãy số tự nhiên theo quy luật (Tiết 2)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 425

GV đính chính vieo bài giảng.
Clip Bài 1 (2:00): (2016 - 0) : 2 + 1 = 1008
Sửa thành: (2016 - 0) : 2 + 1 = 1009

Chưa có thông báo nào