Bước vào thế giới lập trình với Scratch 2

  Mục lục bài giảng
  • Tổng hợp kiến thức
Nhấn để bật tiếng
X

BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI LẬP TRÌNH VỚI SCRATCH 2

Bài 1 - Tổng kết: Nhóm khối lệnh âm nhạc trong sản phẩm "Thiệp sinh nhật"

Độ dài: 5 phút - Số lượt học 747

Chưa có thông báo nào