Bước vào thế giới lập trình với Scratch 2

  Mục lục bài giảng
  • Hướng dẫn thực hành
Nhấn để bật tiếng
X

BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI LẬP TRÌNH VỚI SCRATCH 2

Bài 10 - Thực hành: Sản phẩm "Chatbot tư vấn sức khỏe" phần 2

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 185

Chưa có thông báo nào