Bước vào thế giới lập trình với Scratch 2

  Mục lục bài giảng
  • Hướng dẫn thực hành
Nhấn để bật tiếng
X

BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI LẬP TRÌNH VỚI SCRATCH 2

Bài 5 - Thực hành: Sản phẩm "Đồng hồ"

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 298

Chưa có thông báo nào