Bước vào thế giới lập trình với Scratch 2

  Mục lục bài giảng
  • Tổng hợp kiến thức
Nhấn để bật tiếng
X

BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI LẬP TRÌNH VỚI SCRATCH 2

Bài 5 - Tổng kết: Phép toán số học trong sản phẩm "Đồng hồ"

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 291

Chưa có thông báo nào