Bước vào thế giới lập trình với Scratch 2

  Mục lục bài giảng
  • Tổng hợp kiến thức
Nhấn để bật tiếng
X

BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI LẬP TRÌNH VỚI SCRATCH 2

Bài 3 - Tổng kết: Nhóm khối lệnh bút vẽ trong sản phẩm "Vẽ ngôi sao"

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 322

Chưa có thông báo nào