Bước vào thế giới lập trình với Scratch 2

  Mục lục bài giảng
  • Hướng dẫn thực hành
Nhấn để bật tiếng
X

BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI LẬP TRÌNH VỚI SCRATCH 2

Bài 6 - Thực hành: Phần mềm "Bảng cửu chương"

Độ dài: 5 phút - Số lượt học 211

Chưa có thông báo nào