Bước vào thế giới lập trình với Scratch 2

  Mục lục bài giảng
  • Hướng dẫn thực hành
Nhấn để bật tiếng
X

BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI LẬP TRÌNH VỚI SCRATCH 2

Bài 4 - Thực hành: Sản phẩm "Music Player"

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 339

Chưa có thông báo nào