Bước vào thế giới lập trình với Scratch 2

  Mục lục bài giảng
  • Tổng hợp kiến thức
Nhấn để bật tiếng
X

BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI LẬP TRÌNH VỚI SCRATCH 2

Bài 6 - Tổng kết: Danh sách số trong phần mềm "Bảng cửu chương"

Độ dài: 5 phút - Số lượt học 214

Chưa có thông báo nào