Bước vào thế giới lập trình với Scratch 2

  Mục lục bài giảng
  • Tổng hợp kiến thức
Nhấn để bật tiếng
X

BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI LẬP TRÌNH VỚI SCRATCH 2

Bài 7 - Tổng kết: Điều khiển nhân vật trong trò chơi "Ong tìm mật" phần 1

Độ dài: 5 phút - Số lượt học 294

Chưa có thông báo nào