Bước vào thế giới lập trình với Scratch 2

  Mục lục bài giảng
  • Tổng hợp kiến thức
Nhấn để bật tiếng
X

BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI LẬP TRÌNH VỚI SCRATCH 2

Bài 12 - Tổng kết: Hoàn thiện trò chơi "Platfomer" phần 2

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 225

Chưa có thông báo nào