Bước vào thế giới lập trình với Scratch 2

  Mục lục bài giảng
  • Hướng dẫn thực hành
Nhấn để bật tiếng
X

BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI LẬP TRÌNH VỚI SCRATCH 2

Bài 3 - Thực hành: Sản phẩm "Vẽ ngôi sao"

Độ dài: 5 phút - Số lượt học 282

Chưa có thông báo nào