Bước vào thế giới lập trình với Scratch 2

  Mục lục bài giảng
  • Tổng hợp kiến thức
Nhấn để bật tiếng
X

BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI LẬP TRÌNH VỚI SCRATCH 2

Bài 9 - Tổng kết: Các khối lệnh phép toán kết hợp trong sản phẩm "Chatbot tư vấn sức khỏe" phần 1

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 209

Chưa có thông báo nào