Bước vào thế giới lập trình với Scratch 2

  Mục lục bài giảng
  • Tổng hợp kiến thức
Nhấn để bật tiếng
X

BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI LẬP TRÌNH VỚI SCRATCH 2

Bài 2 - Tổng kết: Nhóm khối lệnh phiên dịch trong sản phẩm "Phần mềm học ngoại ngữ"

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 460

Chưa có thông báo nào