Bước vào thế giới lập trình với Scratch 2

  Mục lục bài giảng
  • Hướng dẫn thực hành
Nhấn để bật tiếng
X

BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI LẬP TRÌNH VỚI SCRATCH 2

Bài 11 - Thực hành: Trò chơi "Platfomer"phần 1

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 410

Chưa có thông báo nào