Bước vào thế giới lập trình với Scratch 2

  Mục lục bài giảng
  • Tổng hợp kiến thức
Nhấn để bật tiếng
X

BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI LẬP TRÌNH VỚI SCRATCH 2

Bài 8 - Tổng kết: Lập trình tính điểm trong trò chơi "Ong tìm mật" phần 2

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 198

Chưa có thông báo nào