Bước vào thế giới lập trình với Scratch 2

  Mục lục bài giảng
  • Hướng dẫn thực hành
  • Tổng hợp kiến thức
Nhấn để bật tiếng
X

BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI LẬP TRÌNH VỚI SCRATCH 2

Bài 10- Tổng kết: Các phép toán logic trong sản phẩm "Chatbot tư vấn sức khỏe" phần 2

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 215

Chưa có thông báo nào