Bước vào thế giới lập trình với Scratch 2

  Mục lục bài giảng
  • Tổng hợp kiến thức
Nhấn để bật tiếng
X

BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI LẬP TRÌNH VỚI SCRATCH 2

Bài 4 - Tổng hợp kiến thức: Làm phần mềm nghe nhạc - sản phẩm "Music Player"

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 356

Chưa có thông báo nào