Bước vào thế giới lập trình với Scratch 2

  Mục lục bài giảng
  • Tổng hợp kiến thức
Nhấn để bật tiếng
X

BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI LẬP TRÌNH VỚI SCRATCH 2

Bài 11 - Tổng kết: Tự tạo khối trong trò chơi "Platfomer" phần 1

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 324

Chưa có thông báo nào