Bước vào thế giới lập trình với Scratch 2

  Mục lục bài giảng
  • Hướng dẫn thực hành
Nhấn để bật tiếng
X

BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI LẬP TRÌNH VỚI SCRATCH 2

Bài 2 - Thực hành:Sản phẩm "Phần mềm học ngoại ngữ"

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 330

Chưa có thông báo nào