Bước vào thế giới lập trình với Scratch 2

  Mục lục bài giảng
  • Hướng dẫn thực hành
Nhấn để bật tiếng
X

BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI LẬP TRÌNH VỚI SCRATCH 2

Bài 12 - Thực hành: Trò chơi "Platfomer" phần 2

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 228

Chưa có thông báo nào