HM6 Tổng ôn Toán - Thầy Bùi Minh Mẫn (2021 - 2022)

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp
  • Bài 1,2,3,4
  • Bài 5,6,7
  • Bài 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 01. SỐ, CẤU TẠO SỐ VÀ CÁC PHÉP TOÁN

Bài 02. Bài toán lập số (Phần 1)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 3.181


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Bài toán lập số (Phần 1)
+ Viết số theo điều kiện cho trước.
+ Sử dụng sơ đồ cây để giải các bài toán lập số.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào