HM6 Tổng ôn Toán - Thầy Bùi Minh Mẫn (2021 - 2022)

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Bài tập áp dụng
    • Bài 1
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 08. HÌNH HỌC

Bài 05. Tính tỉ số diện tích của tam giác (Phần 2)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 641


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Tính tỉ số độ dài đoạn thẳng - diện tích của tam giác.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào