HM6 Tổng ôn Toán - Thầy Bùi Minh Mẫn (2021 - 2022)

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1 + 2 + 3
  • Bài 4 + 5 + 6
  • Bài 7 + 8
  • Bài 9 + 10
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 06. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỔNG - HIỆU - TỈ SỐ

Bài 07. Bài toán tỉ lệ thuận.

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 524


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Bài toán tỉ lệ thuận đơn.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào