HM6 Tổng ôn Toán - Thầy Bùi Minh Mẫn (2021 - 2022)

  Mục lục bài giảng
  • Bài2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 08. HÌNH HỌC

Bài 05. Tính tỉ số diện tích của tam giác (Phần 2) (tiếp)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 342

Chưa có thông báo nào