HM6 Tổng ôn Toán - Thầy Bùi Minh Mẫn

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1,2,3
  • Bài 4,5
  • Bài 6,7
Nhấn để bật tiếng

CHỦ ĐỀ 01. SỐ, CẤU TẠO SỐ VÀ CÁC PHÉP TOÁN

Bài 04. Luyện tập các bài toán về cấu tạo số (phần 1)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 553


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Bài toán viết thêm chữ số vào bên trái số tự nhiên.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào