HM6 Tổng ôn Toán - Thầy Bùi Minh Mẫn (2021 - 2022)

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1 + 2
  • Bài 3 + 4
  • Bài 5 + 6
  • Bài 7 + 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 07. TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Bài 02. Bài toán tỉ số phần trăm đơn giản.

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 626


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Bài toán tỉ số phần trăm đơn giản.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào