HM6 Tổng ôn Toán - Thầy Bùi Minh Mẫn (2021 - 2022)

  Mục lục bài giảng
  • Bài 9 (cách 1,2)
  • Bài 9 (cách 3,4)
  • Bài 10
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 09. BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG

Bài 04. Chuyển động của 1 động tử (tiết 2) (tiếp)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 222

Chưa có thông báo nào