HM6 Tổng ôn Toán - Thầy Bùi Minh Mẫn (2021 - 2022)

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Bài tập áp dụng
    • Bài 1 + 2
    • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 08. HÌNH HỌC

Bài 04. Tính tỉ số diện tích của tam giác (Phần 1)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.120


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Tính tỉ số diện tích của tam giác.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

- GV đính chính bài giảng:

Clip Bài 7 (3:20):[{S_{Delta AOC}} = 3 times {S_{Delta ABC}}]

Chỉnh sửa thành: [{S_{Delta AOC}} = 3 times {S_{Delta AOB}}]

Chưa có thông báo nào