HM6 Tổng ôn Toán - Thầy Bùi Minh Mẫn (2021 - 2022)

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết cần nhớ
  • Bài 1,2
  • Bài 3,4
  • Bài 5
  • Bài 6,7
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 09. BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG

Bài 09. Chuyển động của đoàn tàu so với 1 vật cố định.

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 414

Chưa có thông báo nào