HM6 Tổng ôn Toán - Thầy Bùi Minh Mẫn (2021 - 2022)

Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 01. SỐ, CẤU TẠO SỐ VÀ CÁC PHÉP TOÁN

Bài 17. Tính giá trị biểu thức chứa số thập phân. (tiếp)

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 360

BÀI TẬP TỰ LUYỆN dùng cho cả 2 bài: bài 17 và bài 17 (tiếp)

Chưa có thông báo nào