HM6 Tổng ôn Toán - Thầy Bùi Minh Mẫn (2021 - 2022)

  Mục lục bài giảng
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài5
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 08. HÌNH HỌC

Bài 07. Hình tròn và các bài toán liên quan đến diện tích hình tròn. (tiếp)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 221

Chưa có thông báo nào