HM6 Tổng ôn Toán - Thầy Bùi Minh Mẫn (2021 - 2022)

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 07. TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Bài 05. Bài toán liên quan đến pha trộn, bốc hơi ...

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 585


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Bài toán liên quan đến pha trộn, bốc hơi ...
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào