HM6 Tổng ôn Toán - Thầy Bùi Minh Mẫn (2021 - 2022)

  Mục lục bài giảng
  • Các đơn vị đo thời gian
  • Phép qui đổi thời gian
  • Phép cộng
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 09. BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG

Bài 01. Đơn vị đo thời gian.

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 450

Chưa có thông báo nào