HM6 Tổng ôn Toán - Thầy Bùi Minh Mẫn (2021 - 2022)

  Mục lục bài giảng
  • Các đơn vị đo thời gian
  • Phép qui đổi thời gian
  • Phép cộng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 09. BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG

Bài 01. Đơn vị đo thời gian.

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 439

Chưa có thông báo nào