HM6 Tổng ôn Toán - Thầy Bùi Minh Mẫn (2021 - 2022)

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 04. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO MỘT SỐ. PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ

Bài 04. Phép chia hết và phép chia có dư (Phần 2)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 466


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Phép chia hết và phép chia có dư.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào